+48 607 786 564

SZKODY RZECZOWE

USZKODZENIE, UTRATA, ZNISZCZENIE

Szkoda rzeczowa powstaje wówczas gdy dochodzi do uszkodzenia, utraty lub zniszczenia posiadanych przez nas dóbr materialnych, przede wszystkim pojazdu.

Osoby poszkodowane, które występują o odszkodowanie korzystając z tzw. OC sprawcy szkody tj. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, najczęściej zgłaszają szkody rzeczowe polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu lub rzeczy osobistych.

Do tej grupy szkód majątkowych zaliczyć należy również koszt holowania pojazdu, koszt wynajmu samochodu zastępczego.

PODZIAŁ SZKÓD

Szkodę w pojeździe można podzielić ze względu na jej rozmiar, a więc jest to:

  • szkoda częściowa - gdy pojazd uległ częściowemu zniszczeniu i nadaje się do naprawy,
  • szkoda całkowita - gdy koszt naprawy przekracza wartość pojazdu w stanie przed wystąpieniem szkody.

WYCENA SZKODY

W celu prawidłowej wyceny powstałej szkody najlepiej skontaktować się z Naszą Kancelarią, współpracującą z rzeczoznawcami, którzy na zlecenie poszkodowanego wykonują prawidłową wycenę szkody, w dalszej kolejności prawnik skieruje wezwanie do ubezpieczyciela w celu wyegzekwowania należnego odszkodowania.

Kancelaria prawna udziela pomocy prawnej w sądach powszechnych na terenie całego kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kancelarią Radcy Prawnego w Kaliszu lub Wrocławiu!

© RADCA PRAWNY RADOSŁAW GĄSIOR