+48 607 786 564

CENNIK

PORADA PRAWNA

Koszt jednorazowej standardowej porady prawnej to kwota od 150 złotych brutto. Porady w sprawach skomplikowanych wyceniane są indywidualnie i wówczas sporządzona jest opinia prawna.

ZASTĘPSTWO PRAWNE PRZED SĄDAMI

Ustalenie wynagrodzenia za zastępstwo prawne przed Sądami następuje, co do zasady w oparciu o stawki uregulowane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2002, Nr 163, poz. 1349).

INNE SPRAWY

Koszt prowadzenia innych spraw zależy od stopnia ich skomplikowania, a także przewidywanego nakładu pracy i czasu ich trwania. Koszt ten jest każdorazowo uzgadniany z Klientem przed przystąpieniem do prowadzenia danej sprawy.

USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA

Osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny może domagać się przed Sądem ustanowienia pełnomocnika. We wniosku strona może wskazać konkretnego radcę prawnego z prośbą o wyznaczenie jako pełnomocnika.

UDZIELAMY POMOCY PRAWNEJ

Kancelaria Radcy Prawnego udziela pomocy prawnej przed sądami powszechnymi na terenie całego kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kancelarią w Kaliszu mailowo, telefonicznie, a także przez zakładkę kontakt.

© RADCA PRAWNY RADOSŁAW GĄSIOR