+48 607 786 564

ZAKAŻENIA SZPITALNE

PACJENCI I PERSONEL MEDYCZNY

Zakażenie szpitalne – zakażenie występujące w związku z udzieleniem świadczeń w placówkach medycznych, w sytuacji gdy choroba w okresie udzielania świadczeń nie była na etapie wylęgania (np. zakażenia bakteryjne) lub gdy choroba wystąpiła po udzieleniu świadczeń w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres wylęgania tej choroby (np. WZW typu B, WZW typu C).

Zakażenie uznaje się za szpitalne, jeśli wystąpiło w okresie 48 - 72 godzin od udzielenia świadczenia zdrowotnego. W przypadku zakażenia o długim okresie wylęgania (WZW typu B, WZW typu C, HIV, gruźlica) przyjmuje się okres od dwóch tygodni do wielu lat. Najlepszym tego przykładem jest WZW (Wirusowe Zapalenie Wątroby), którego okres wylęgania wacha się od 5 do nawet 30 lat.

Zakażenie szpitalne dotyczą zarówno pacjentów jak i personelu medycznego (wówczas mamy do czynienia z chorobą zawodową). Może wystąpić zarówno w szpitalu, jak i w innej placówce opieki zdrowotnej.

SZCZEGÓLNE PRZYPADKI

W niektórych przypadkach definicja zakażenia szpitalnego jest nieco inna:

  • u noworodków za zakażenie szpitalne przyjmuje się takie zakażenie, które wystąpiło po 48 godzin od porodu, a przed porodem u matki zakażenie nie istniało;
  • w przypadku zakażenia miejsca operowanego (zakażenie rany operacyjnej) u pacjenta niezakażonego przed zabiegiem za zakażenie szpitalne uznaje się zakażenie, które wystąpiło w ciągu 30 dni od zabiegu, jednak gdy pacjent ma wszczepione ciało obce (np. implanty ortopedyczne), w ciągu roku od zabiegu operacyjnego.

RODZAJE ZAKAŻEŃ

Wyróżnia się zakażenia szpitalne:

  • egzogenne - spowodowane przez drobnoustroje dominujące w środowisku szpitalnym;
  • endogenne - spowodowane przez własną, naturalną florę pacjenta, np z powodu obniżonej odporności.

W przypadku wystąpienia zakażenia pacjent może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej i pozasądowej. Kancelaria Radcy Prawnego specjalizuje się w pomocy poszkodowanym pacjentom w dochodzeniu roszczeń w związku ze zdiagnozowanymi zakażeniami!!

© RADCA PRAWNY RADOSŁAW GĄSIOR