+48 607 786 564

ROZWÓD - SEPARACJA

ROZWÓD

Rozwód to rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez Sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Rozwody można podzielić na dwa typy:

  1. rozwód z orzekaniem o winie jednego z małżonków (kończący małżeństwo z winy któregoś z małżonków) – w takiej sytuacji Sąd może zasądzić alimenty od osoby, przez którą ustaje związek małżeński na korzyść poszkodowanego małżonka,
  2. rozwód bez orzekania o winie (tzw. za porozumieniem stron) – w tym przypadku małżonkowie zrzekają się praw roszczeniowych w stosunku do drugiej osoby.

Bardzo istotnym elementem każdego rozwodu jest podział władzy rodzicielskiej (gdy małżonkowie mają potomków), a także podział majątku.

PRZESŁANKA ROZWODU

Według prawa polskiego przesłanką rozwodu jest trwały i zupełny rozkład małżeństwa (art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Mimo istnienia wszystkich przesłanek dopuszczalności rozwodu, nie można go udzielić, jeżeli z jego powodu ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci lub jeżeli udzielenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 56 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

NAJKORZYSTNIEJSZE ROZTRZYGNIĘCIE

Zespół Kancelarii Radcy Prawnego Radosław Gąsior posiada wieloletnie doświadczeniu w prowadzeniu rozwodowych spraw sądowych w tym przede wszystkim w negocjacjach pomiędzy małżonkami w celu sprawnego porozumienia się w zakresie władzy rodzicielskiej, a także podziału majątku. Celem zespołu Kancelarii Prawnej jest jak najkorzystniejsze rozstrzygnięcie dla naszego Klienta!

Kancelaria Radcy Prawnego udziela pomocy prawnej przed sądami powszechnymi na terenie całego kraju. Zespół Kancelarii Prawnej walczy w imieniu swoich klientów zawsze do końca! W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kancelarią Prawną w Kaliszu lub Wrocławiu, a także mailowo lub telefonicznie!

© RADCA PRAWNY RADOSŁAW GĄSIOR