+48 607 786 564

KAPITALIZACJA RENTY

KAPITALIZACJA RENTY POWYPADKOWEJ

Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Gąsior, specjalizuje się w kapitalizacji rent uzyskiwanych z tytułu wypadków i zdarzeń medycznych. Jeżeli roszczenie o przyznanie którejkolwiek z wyżej opisanych rent jest uzasadnione, uprawniony może żądać jej kapitalizacji, czyli zsumowania i wypłaty całości kwoty z góry (jednorazowe odszkodowanie), o czym stanowi art. 447 kodeksu cywilnego.

Kapitalizacja może dotyczyć jednak tylko świadczeń rentowych przyszłych, czyli takich, których uprawniony jeszcze nie otrzymał. Można żądać kapitalizacji za cały okres w jakim osoba jest uprawniona do renty, jak i za część tego okresu. Ustawodawca obwarowuje jednak uprawnienie do żądania kapitalizacji warunkiem występowania po stronie uprawnionego „ważnych powodów”.

Poza wymienioną wprost w przepisie okolicznością, że poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu, jak potrzeba pokrycia większych wydatków uzasadnionych stanem jego zdrowia, związanych z koniecznością zmiany miejsca zamieszkania, dostosowaniem miejsca zamieszkania do potrzeb osoby będącej po wypadku.

KAPITALIZACJA RENTY PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ

W przypadku wystąpienia z propozycją kapitalizacji renty przez zobowiązany zakład ubezpieczeń, należy rozważnie podjąć decyzję. Jednorazowe odszkodowanie zastąpi dotychczas wypłacane świadczenia rentowe, w wielu przypadkach na całe życie.

Zalecana jest konsultacja z Radcą Prawnym specjalizującym się w kapitalizacji rent z tytułu zwiększonych potrzeb, zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, czy renty wyrównawczej.

KORZYŚCI

Kapitalizacja może często przynieść poszkodowanemu wiele korzyści. Same odsetki od wysokiej kwoty kapitalizacji mogą stanowić lub przewyższać wartość dotychczas wypłacanej renty a pozostała kwota może stanowić zabezpieczenie finansowe na przyszłość.

W ostatnim czasie Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Gąsior spotyka się z propozycjami ubezpieczycieli kapitalizacji renty. Składane propozycje, na pierwszy rzut oka wydają się bardzo korzystne, jednak przy szczegółowej analizie okazują się niewystarczające, dlatego warto skontaktować się z profesjonalistą.

Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Gąsior udziela pomocy prawnej przed sądami powszechnymi na terenie całego kraju. Zespół Kancelarii Prawnej walczy w imieniu swoich klientów zawsze do końca! W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kancelarią Prawną w Kaliszu i Wrocławiu lub telefonicznie!

© RADCA PRAWNY RADOSŁAW GĄSIOR