+48 607 786 564

WYPADKI KOMUNIKACYJNE

STATYSTYKI

W minionym roku na polskich drogach doszło do ok. 35,4 tys. wypadków komunikacyjnych, w których zginęło ponad 3,3 tys. osób, a niemal 44 tys. zostało rannych - wynika ze wstępnych danych Komendy Głównej Policji.

Omawiane statystyki nie uwzględniają tysięcy kolizji, które kończą się spisaniem oświadczeń sprawy z poszkodowaną osobą, nie oznacza to, że we wskazanych sprawach uczestnicy wypadków nie odnoszą obrażeń ciała.

ŚWIADOMOŚĆ SWOICH PRAW

Podstawowym problemem osób poszkodowanych biorących udział w wypadkach komunikacyjnych jest bardzo często brak świadomości swoich praw. Wsparcie Kancelarii prawniczej umożliwi każdej osobie poszkodowanej uzyskanie adekwatnego odszkodowania w postępowaniu przed zakładem ubezpieczeń, a w przypadku jego oporu podczas procesu sądowego.

Z tytułu doznanych obrażeń ciała i rozstroju zdrowia każdemu poszkodowanemu biorącego udział w wypadku komunikacyjnym należy się zadośćuczynienie oraz zwrot szeregu kosztów, w tym przede wszystkim z tytułu kosztów leczenia i rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych, a także utraconego dochodu.

W przypadku śmierci najbliższej osoby każdej osobie uprawnionej przysługuje stosowane odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej, zadośćuczynienie w związku z krzywdą moralną, a także min. zwrot kosztów związanych z pochówkiem.

UDZIELAMY POMOCY

Kancelaria prawna udziela pomocy prawnej w sądach powszechnych na terenie całego kraju.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kancelarią Radcy Prawnego w Kaliszu lub Wrocławiu!

© RADCA PRAWNY RADOSŁAW GĄSIOR