+48 607 786 564

WYPADKI ROLNICZE

GOSPODARSTWO ROLNE

Od wielu lat rolnictwo, obok górnictwa i budownictwa, stanowi gałąź gospodarki, w której odnotowuje się największą liczbę wypadków. W 2013 r. doszło do około 80 tysięcy wypadków przy pracy w gospodarstwie rolnym.

Przyczyn wysokiej wypadkowości w rolnictwie należy szukać w skomplikowaniu i zmienności warunków pracy. Duża ilość zróżnicowanych prac i czynności, które musi wykonywać rolnik w ciągu jednego dnia powoduje, że lista niebezpieczeństw na które jest narażony jest bardzo duża.

Największym wrogiem rolnika jest nieświadomość tych zagrożeń. Według statystyk do zdarzeń wypadkowych najczęściej dochodzi na skutek upadków osób, natomiast wypadki śmiertelne najczęściej są skutkiem uderzenia, pochwycenia, bądź przejechania przez maszyny rolnicze.

KRUS

Poza ewentualnym odszkodowaniem z KRUS, w wielu sytuacjach poszkodowanym rolnikom, ich domownikom, osobom pracującym w gospodarstwach rolnych, przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym z polisy OC gospodarstwa.

Świadczenia te przysługują także osobom trzecim poszkodowanym na terenie gospodarstwa rolnego lub w związku z jego działalnością, gdy mamy do czynienia z winą właściciela gospodarstwa rolnego lub osoby w nim funkcjonującej.

W pewnych okolicznościach ubezpieczyciel gospodarstwa rolnego odpowiada wobec osoby poszkodowanej na zasadzie ryzyka, czyli ostrzejszym rygorze odpowiedzialności.

Analogicznie, tak jak w wypadkach przy pracy, osobie poszkodowanej należy się świadczenie z KRUS oraz w wielu sytuacjach z polisy OC gospodarstwa rolnego.

UDZIELAMY POMOCY

Kancelaria Prawna specjalizuje się min. w:

  • sprostowaniach protokołów powypadkowych, jeżeli z ich treści wynika, że pracodawca nie uznał zdarzenia jako mającego charakter wypadku przy pracy - Kancelaria Radcy Prawnego wspópracuje ze specjalistami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z 25 letnim doświadczeniem!;
  • odwołaniach od decyzji ZUS i KRUS do Sądu Okręgowego w sytuacji odmowy uznania zdarzenia, jako wypadku przy pracy czy pracy w rolnictwie, min. w gdy mamy do czynienia z zawałami, udarami, przewlekłymi chorobami, których następstwem jest stałe kalectwo lub śmierć;
  • odwołaniach od decyzji ZUS i KRUS do Sądu Okręgowego, w przypadku odmowy przyznania renty na rzecz pracownika lub członków jego rodziny;
  • odwołaniach od decyzji ZUS i KRUS do Sądu Okręgowego w sprawach dotyczących odmowy przyznania emerytury lub zaniżenia emerytury.

Kancelaria prawna udziela pomocy prawnej w sądach powszechnych na terenie całego kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kancelarią Radcy Prawnego w Kaliszu lub Wrocławiu!

© RADCA PRAWNY RADOSŁAW GĄSIOR