+48 607 786 564

OCHRONA KONKURENCJI

NIEUCZCIWA KONKURENCJA

Co robić kiedy spotka Państwa czyn, który można nazwać nieuczciwą konkurencją? Przede wszystkim zalecamy kontakt z Kancelarią Radcy Prawnego Radosław Gąsior w oddziale Kaliszu lub Wrocławiu.

Ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji w szybko zmieniających się warunkach gospodarczych odgrywa coraz większą rolę w działalności przedsiębiorców.

Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Gąsior świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji, zarówno w zakresie obrony przed aktem nieuczciwej konkurencji ze strony konkurentów, jak i doradztwo prawne w celu wsparcia przedsiębiorców w tworzeniu strategii nienaruszających przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak i pomoc dla przedsiębiorców, którym stawiany jest zarzut dopuszczenia się czynów nieuczciwej konkurencji.

POMOC PRAWNA

Kancelaria prawna oferuje swoje usługi w zakresie:

  1. Doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniu sądowym przeciwko podmiotom stosującym czyny nieuczciwej konkurencji, nieuczciwej reklamy, ograniczenia dostępu do rynku, wprowadzania w błąd poprzez oznaczenia przedsiębiorców, naruszenie tajemnicy handlowej przedsiębiorstwa, także przez pracowników i inne;
  2. Ocenę oraz analizę działań przedsiębiorcy pod kątem ich zgodności z zasadami uczciwej konkurencji,
  3. Sporządzenie opinii prawnych i ekspertyz,
  4. Prowadzenie mediacji w imieniu przedsiębiorstwa, którego prawa zostały naruszone.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Zespołem Kancelarii Radcy Prawnego Radosław Gąsior!

© RADCA PRAWNY RADOSŁAW GĄSIOR