+48 607 786 564

SPRAWY SPADKOWE - ZACHOWEK

ZAKRES POMOCY PRAWNEJ

Kancelaria prawna udziela wsparcia prawnego zarówno pozwanym, jak i powodom, a także innym uczestnikom postępowania oraz wnioskodawcom podczas prowadzenia spraw spadkowych. Zakres świadczonej pomocy prawnej oferowanej przez Kancelarię obejmuje:

 1. udzielanie porad prawnych (ustnych, pisemnych, mailowych),
 2. określenie strategii procesowych,
 3. tworzenie pism procesowych takich jak: wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, pozew o zachowek, odpowiedź na pozew, wnioski dowodowe,
 4. reprezentacja w sądzie w każdej sprawie spadkowej, na każdym etapie postępowania,
 5. prowadzenie negocjacji z przeciwnikiem procesowym.

SZCZEGÓLNE DOŚWIADCZENIE

Szczególne doświadczenie zespół Kancelarii Radcy Prawnego Radosław Gąsior w Kaliszu uzyskał w takich sprawach spadkowych jak:

 1. dział spadku,
 2. stwierdzenie nabycia spadku,
 3. sprawy o zachowek,
 4. podważenie testamentu,
 5. odrzucenie spadku,
 6. przyjęcie spadku,
 7. wydziedziczenie,
 8. dochodzenie roszczeń związanych z zachowkiem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Kancelaria Prawna w Kaliszu i Wrocławiu udziela pomocy prawnej w sądach powszechnych na terenie całego kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kancelarią Radcy Prawnego w Kaliszu lub Wrocławiu!

© RADCA PRAWNY RADOSŁAW GĄSIOR