+48 607 786 564

ARTYKUŁY

WYPADEK W PRACY Z UDZIAŁEM WÓZKA WIDŁOWEGO – ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Do Kancelarii Radcy Prawnego Radosław Gąsior w Kaliszu zgłosił się Pan Tadeusz, który uległ wypadkowi przy pracy. W styczniu 2017 roku na poszkodowany wychodząc na przejście w hali produkcyjnej poczuł silne uderzenie, upadł. Upadek był spowodowany zahaczeniem poszkodowanego widłami wózka jezdniowego podnośnikowego przejeżdżającego nieopodal przejścia. W następstwie zdarzenia poszkodowany doznał ciężkiego urazu kończyny dolnej. W protokole powypadkowym stwierdzono, że zdarzenie miało charakter wypadku przy pracy, za które odpowiada operator wózka widłowego.

Poszkodowany otrzymał jednorazowe odszkodowanie z ZUS, jednak w jego ocenie w związku z poważnym urazem powinien dostać wyższą kwotę. Zgłosił się do pracodawcy, który stwierdził, że Pan Tadeusz otrzymał już odszkodowanie z ZUS i nic mu się więcej nie należy.

W imieniu poszkodowanego wezwanie do pracodawcy wystosowała Kancelaria Prawna. Pracodawca przekazał wezwanie do zakładu ubezpieczeń, w którym w dacie zdarzenia było ubezpieczone przedsiębiorstwo. Pomimo obszernego uzasadnienia, ubezpieczyciel odmówił wypłaty wskazując, że w dacie zdarzenia pracodawca miał ubezpieczenie wszystkich pojazdów, które mają obowiązek ubezpieczenia, a w ocenie zakładu ubezpieczeń wózek widłowy takim pojazdem nie jest.

Zespół Kancelarii Radcy Prawnego nie zgadza się ze stanowiskiem ubezpieczyciela. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

Zgodnie z przywołaną ustawą pojazd mechaniczny to:

  1. pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepę określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
  2. pojazd wolnobieżny w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa.

Zgodnie z art. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym pojazd wolnobieżny - pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego. Pojazdami wolnobieżnymi, co do których istnieje obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, będą zatem m.in. samobieżne, silnikowe: koparki, ładowarki, walce, kosiarki, kombajny, wózki golfowe, wózki transportowe, wózki widłowe czy maszyny leśne (np. harwestery), z wyłączeniem oczywiście pojazdów używanych przez rolników w gospodarstwach do nich należących.

W ocenie zespołu Kancelarii Radcy Prawnego stanowisko ubezpieczyciela stanowi poważne naruszenie przepisów prawa, dlatego sprawa została skierowana do sądu.

© RADCA PRAWNY RADOSŁAW GĄSIOR