+48 607 786 564

ARTYKUŁY

AMPUTACJA PALCÓW W NASTĘPSTWIE WYPADKU W ROLNICTWIE - BRAK OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC

Do Kancelarii Prawnej w Kaliszu zgłosił się Pan Zenon (lat 71), który w następstwie wypadku w gospodarstwie rolnym syna stracił 4 palce prawej dłoni. Poszkodowany mężczyzna przyszedł poradzić się jakie są możliwości uzyskania odszkodowania, przybył wraz z synem.

Z okoliczności zdarzenia wynikało, że podczas prac polowych ojciec pomagał synowi ciąć słomę. Idąc w kierunku sieczkarni ze słomą potknął się, a jego dłoń wsunęła się w działającą maszynę. Co istotne ze wskazanej maszyny została usunięta osłona zabezpieczająca, której celem było zabezpieczenie osób jej obsługujących. Gdyby nie usunięte zabezpieczenia mężczyzna nie doznałby tak poważnych obrażeń ciała.

Z analizy przeprowadzonej przez prawników Kancelarii Radcy Prawnego jednoznacznie wynikało, że poszkodowanemu przysługuje zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu doznanych obrażeń ciała z polisy OC gospodarstwa rolnego syna. Synowi Pana Zenona można bowiem było przypisać winę polegającą na lekkomyślności, zaniedbaniu spoczywających na nim obowiązków w związku z posiadanym gospodarstwem rolnym. W ocenie Kancelarii Prawnej mężczyzna otrzymałby zadośćuczynienie w wysokości co najmniej 150 000,00 złotych, zwrot koszty leczenia i opieki, a także rentę z tytułu zwiększenia potrzeb życiowych.

Niestety pomimo pomyślnej analizy sprawa nie została przyjęta do prowadzenia ponieważ syna poszkodowanego nie ubezpieczył gospodarstwa rolnego, a co za tym idzie ojciec mógł kierować roszczenia wyłącznie wobec syna lub wobec Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który w konsekwencji i tak miałby prawo skierować roszczenia regresowe wobec syna poszkodowanego.

Z wieloletniego doświadczenia zespołu Kancelarii Radcy Prawnego wynika, że wiele gospodarstw rolnych nie dysponuje obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (OC), a co za tym idzie w sytuacji zaistnienia wypadku dochodzenie odszkodowania jest znacznie ograniczone. Należy wskazać, że każdy właściciel gospodarstwa rolnego jest zobowiązany do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC!

© RADCA PRAWNY RADOSŁAW GĄSIOR