+48 607 786 564

ARTYKUŁY

KIEDY NALEŻY SIĘ ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W SZKOLE

Kiedy należy się odszkodowanie za wypadek w szkole? Szkoła oraz sami nauczyciele ponoszą odpowiedzialność cywilną za wypadki uczniów na zasadzie winy. Wina ta musi polegać na niezapewnieniu właściwego nadzoru nad uczniami. Aby uzyskać odszkodowanie, poszkodowany uczeń powinien wykazać zaniedbania ze strony szkoły, z powodu których doszło do wypadku. Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Gąsior prowadzi obecnie sporo spraw związanych z wypadkami, do których doszło na terenie szkół. Poniżej opis zdarzeń, które stały się przedmiotem analizy Sąd Najwyższego.

Dwaj jedenastoletni chłopcy, byli uczniami szkoły podstawowej. Naukę każdego dnia kończyli zazwyczaj w godzinach popołudniowych. Plan zajęć szkolnych przewidywał, że lekcje zakończą się o godzinie 16:00, zakończyły się jednak o godzinę wcześniej. Około godziny 15:00 uczniowie spotkali się na boisku szkolnym i rozpoczęli grę w piłkę. Po godzinie doszło do kłótni pomiędzy uczniami, jeden z nich zaczął bić drugiego. Atakowany uczeń cofając się upadł do tyłu i silnie uderzył się w głowę o ziemię.

Sąd Najwyższym wyrokiem stwierdził, że szkoła powinna zapewnić dzieciom należytą opiekę w czasie zajęć szkolnych oraz w zamierzonych i nie przewidzianych przerwach pomiędzy lekcjami, ale obowiązek ten gaśnie w chwili, gdy uczniowie po zakończeniu nauki opuszczą budynek szkolny. Do zdarzenia doszło w godzinach kiedy powinny odbywać się zajęcia, a co za tym idzie za zdarzenie odpowiadała placówka dydaktyczna.

W kolejnej sytuacji małoletnia uczennica wykonywała na lekcjach zajęć wychowania fizycznego ćwiczenie stania na rękach. W trakcie wykonywania ćwiczenia upadła na podłogę, na której nie było materaca, a także innych zabezpieczeń. W następstwie wypadku poszkodowana uczennica doznała poważnego urazu kręgosłupa.

W orzeczeniu Sąd Najwyższy wskazał, że nauczyciel wychowania fizycznego powinien być należycie zorientowany co do stanu zdrowia swych uczniów i powinien dostosowywać zakres wymagań wobec ćwiczących do ich możliwości, które zależą od tego stanu zdrowia oraz rozwoju fizycznego. Zaniedbania w tym zakresie stanowią o winie nauczyciela, jeżeli szkoda pozostaje w związku przyczynowym z tymi zaniedbaniami.

Jedna z prowadzonych obecnie spraw przez naszą Kancelarię Prawną to wypadek, do którego doszło na terenie szkoły w województwie łódzki. W trakcie zajęć poza szkołą, które odbywały się w plenerze 13 letni uczniowie znajdowali się pod nadzorem dwóch nauczycieli. W trakcie chwilowej przerwy uczniowie znajdujący się cały czas pod nadzorem nauczycieli weszli na niezabezpieczoną trampolinę i zaczęli skakać. W pewnym momencie dwaj uczniowie zderzyli się, jeden z nich spadł i złamał nogę w dwóch miejscach z przemieszczeniem. Zgłoszone przez rodziców ucznia roszczenia do szkoły zostały odrzucone, w uzasadnieniu stanowiska ubezpieczyciel placówki wskazał, że szkoła i nauczyciele nie ponoszą winy za wypadek. W ocenie naszej Kancelarii decyzja zakładu ubezpieczeń jest błędna, ponieważ nauczyciele nie dopełnili swoich obowiązków i nie zabronili małoletnim zabawy na uszkodzonym sprzęcie. Obecnie sprawa znajduje się w Sądzie.

© RADCA PRAWNY RADOSŁAW GĄSIOR