+48 607 786 564

ARTYKUŁY

ZŁAMANIE KOŃCZYNY DOLNEJ – BRAK PRAWIDŁOWEJ DIAGNOSTYKI

Do Kancelarii Radcy Prawnego w Kaliszu zgłosił się młody mężczyzna, który uległ wypadkowi złamania kończyny dolnej. Po zdarzeniu niezwłocznie zgłosił się do szpitala, gdzie przeprowadzono diagnostykę. Z kilkumiesięcznego leczenia wynikało, że diagnostyka, jak i samo leczenie było przeprowadzone nieprawidłowo. Analiza przez zespół Kancelarii Prawnej w Kaliszu pozwoliła wyciągnąć wnioski, że nie ulega wątpliwości, iż popełnione zostały błędy zaniechania zwłaszcza na początku rozpoznania i leczenia.

Zespół Kancelarii Prawnej w pierwszej kolejności zwrócił uwagę na fakt, że nie rozpoznano rozerwania więzozrostu strzałkowo piszczelowego, po drugie nie rozpoznano podwinięcia w stawie, po trzecie należy wskazać, że złamanie spiralne z natury jest złamaniem niestabilnym wymagającym najczęściej leczenia operacyjnego, tak więc pacjent powinien być już przy pierwszej wizycie przyjęty na oddział.

Z kart informacyjnej nie wynika, że w trakcie pierwszej wizyty była wykonana repozycja, w rozpoznaniu, z karty nie wynika również aby złamanie było z przemieszczeniem. Jeśli natomiast było przemieszczenie i repozycja to następnym błędem było niewykonanie kontrolnego badania RTG.

W ocenie Kancelarii Prawnej już ewidentnym niedbalstwem i lekceważeniem pacjenta było niewykonanie zdjęcia kontrolnego RTG przy następnej wizycie po pięciu dniach. W początkowym okresie od złamania zachodzą procesy osteolizy które doprowadzają do powiększenia się szczeliny co może doprowadzić np. do przemieszczenia i dlatego na pierwszej wizycie kontrolnej obowiązkiem lekarza jest wykonanie takiego zdjęcia i jego ocena.

W chwili obecnej najnowsze poglądy na postepowanie medyczne mówią, że zabieg operacyjny winien być wykonany jak najszybciej, najlepiej w dniu urazu i jak najszybciej pacjent powinien być rehabilitowany. Daje to najlepsze efekty i wyniki leczenia. Postępowanie medyczne wyżej opisane wydłużyło o 21 dni leczenie operacyjne i ma wpływ na wyniki leczenia i rokowanie. W ocenie zespołu Kancelarii Radcy Prawnego postępowanie lekarzy było błędne, co doprowadziło do poważnego rozstroju zdrowia u poszkodowanego pacjenta.

© RADCA PRAWNY RADOSŁAW GĄSIOR