+48 607 786 564

ARTYKUŁY

ZAKAŻENIE SZPITALNE - UROSEPSA - AMPUTACJA JĄDER

Klientem Kancelarii Radcy Prawnego Radosław Gąsior w Kaliszu jest Pan Stanisław, który przedłożył do analizy sprawę dotyczącą podejrzenia zdarzenia medycznego. W styczniu 2016 roku Pan Stanisław został przyjęty do jednego ze szpitali w środkowej Polsce. Pacjent został zakwalifikowany do zabiegu operacyjnego laparoskopowej adenomektomii i cystolitomii. Przy przyjęciu do szpitala wykonano badanie ogólne moczu. Pan Stanisław został wypisany ze szpitala w stanie ogólnym dobrym.

Stan pacjenta był dobry do dnia usunięcia cewnika, od tego momentu Pan Stanisław źle się czuł i miał wysoką gorączkę. Lekarz rodzinny stwierdził powikłania pooperacyjne. Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia rodzina pacjenta wezwała pogotowie ratunkowe. Ratownicy uznali, że stan zdrowia Pana Stanisława wynika ze zmiany leków i pozostawili pacjenta w domu. Stan zdrowia Pana Stanisława pogarszał się, w związku z czym lekarz rodzinny skierował go do szpitala. W szpitalu stwierdzono zakażenie układu moczowego z gorączką oraz zapaleniem najądrza i jądra prawego.

Poszkodowany ponownie został hospitalizowany z powodu urosepsy i z powodu zapalenia jądra i najądrza prawego. Pacjent został wypisany ze szpitala z zaleceniem leczenia w poradni urologicznej. W poradni lekarz urolog zalecił badanie moczu, w którym stwierdzono Klebsiella Pneumoniae. Po kilkunastu dniach Pan Stanisław ponownie został przyjęty do szpitala w trybie pilnym z powodu silnych stanów gorączkowych z dreszczami, bardzo złym samopoczuciem. Po kilku dniach hospitalizacji doszło do usunięcia jądra prawego i najądrza prawego. Pomimo leczenia szpitalnego w moczu nadal stwierdzono Klebsiella Pneumoniae.

Analiza stany faktycznego na podstawie wyjaśnień poszkodowanego pacjenta i dokumentacji medycznej, pozwoliła uznać przez zespół Kancelarii Prawnej, że doszło do zakażenia szpitalnego w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W imieniu Pana Stanisława Kancelaria Radcy Prawnego skierowała wniosek o uznanie zdarzenia medycznego do Wojewódzkiej Komisji Ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Swoimi orzeczeniami w obu instancjach Wojewódzka Komisja stwierdziła, że zakażenie, którego skutkiem była amputacja jądra i najądrza prawego, a później także jądra i najądrza lewego, spełnia definicję zakażenia szpitalnego w rozumieniu ustawy.

Niestety pomimo stwierdzenia zakażenia szpitalnego, którego skutkiem był rozstrój zdrowia w postaci amputacji obu jąder, podmiot leczniczy nadal nie poczuwał się do odpowiedzialności. Dyrektor szpitala, w ramach ustawowego obowiązku, zaproponował poszkodowanemu pacjentowi ugodę wyczerpującą jego roszczenia względem szpitala w kwocie tysiąca złotych. W imieniu Pana Stanisława Kancelaria Radcy Prawnego odrzuciła propozycję. Na obecnym etapie sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego.

© RADCA PRAWNY RADOSŁAW GĄSIOR