+48 607 786 564

ARTYKUŁY

WYPADEK W GOSPODARSTWIE ROLNYM – ZDARZENIE Z UDZIAŁEM PSA

Pani Aniela udała się do znajomych posiadających gospodarstwo rolne w calu zakupu od nich samochodu. Pojazd znajdował się przed domem, gdy zbliżyła się do samochodu wyskoczył na nią pies stróżujący gospodarstwo rolne. Pani Aniela przewróciła się i doznała poważnego złamania kości ramiennej. Proces leczenia poszkodowanej przedłużał się, ręka długo się nie goiła, powstał staw rzekomy. Poszkodowana samodzielnie zgłosiła szkodę z OC gospodarstwa znajomych, jednak pomimo potwierdzania okoliczności zdarzenia przez właścicieli gospodarstwa, zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty na rzecz Pani jakichkolwiek świadczeń. W swojej decyzji ubezpieczyciel wskazał, że pies nie jest zwierzęciem gospodarczym, a co za tym idzie odszkodowanie z OC gospodarstwa się nie należy.

Poszkodowana skontaktowała się z Kancelarią Radcy Prawnego Radosław Gąsior w celu uzyskania informacji o możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem. Analiza zebranego materiału dowodowego przez zespół Kancelarii Prawnej pozwolił uznać, że stanowisko zakładu ubezpieczeń jest nieprawidłowe. Kancelaria zaproponowała poszkodowanej skierowanie sprawy do sądu. W imieniu Pani Anieli zostały wystosowane stosowne roszczenia, w tym zadośćuczynienie, koszty leczenia, koszty opieki, koszty dojazdów do placówek medycznych oraz renta z tytułu zwiększonych potrzeb.

Należy bezwzględnie wskazać, że pies stróżujący stanowi element gospodarstwa rolnego, a co za tym idzie za szkody wyrządzone przez takie zwierzę należy się odszkodowanie z polisy OC gospodarstwa rolnego. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, jak i sądów powszechnych „przepis art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 2060 ze zm.) ma zastosowanie do szkód wyrządzonych przez psa wykorzystywanego przez rolnika użytkowo w gospodarstwie rolnym."

© RADCA PRAWNY RADOSŁAW GĄSIOR