+48 607 786 564

ARTYKUŁY

WYPADEK ZE SKUTKIEM ŚMIERTLENYM - ŚMIERĆ MAŁŻONKÓW

Z Kancelarią Radcy Prawnego w Kaliszu skontaktowała się rodzina opiekująca się dziećmi po zmarłych w następstwie wypadku komunikacyjnego małżonków, po tym jak ubezpieczyciel odmówił wypłaty zadośćuczynienia oraz stosownego odszkodowania na rzecz małoletnich dzieci. Do wypadku doszło w 2011 roku ojciec dzieci jechał z nadmierną prędkością po mokrej nawierzchni, na łuku drogi. Rodzina dochodziła należnych świadczeń na rzecz dzieci po śmierci matki, która była pasażerem pojazdu.

Pomiędzy małżonkami była wspólnota majątkowa. Prokuratura Rejonowa umorzyła postępowanie z powodu śmierci sprawcy. Na tej podstawie rodzina zgłosiła roszczenia w imieniu małoletnich dzieci do zakładu ubezpieczeń, w którym w dniu wypadku był ubezpieczony pojazd sprawcy – małżonka zmarłej. Na podstawie zebranych dowodów ubezpieczyciel odmówił wypłaty wystosowanych roszczeń. W swojej decyzji ubezpieczyciel wskazał błędnie, że z wydanej przez rzeczoznawcę z zakresu rekonstrukcji wypadków wynika, iż brak jest dowodów, że matka dzieci (współwłaścicielka pojazdu) poniosła śmierć w wyniku winy kierującego pojazdem, tj. męża poszkodowanej. Zakład ubezpieczeń wskazał, że biegły jednoznacznie nie wskazał co było przyczyna wypadku, ze względu na brak świadków zdarzenia.

Po analizie postanowienia o umorzeniu oraz opinii biegłego Kancelaria Prawna zdecydowała się na przyjęcie sprawy do prowadzania. W ocenie zespołu Kancelarii okoliczności zdarzenia nie budzą wątpliwości, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty zadośćuczynienia i stosownego odszkodowania na rzecz dzieci zmarłej kobiety.

Na powyższą decyzję Kancelaria Prawna skierowała odwołanie, w którym podniosła, że argumentacja zastosowana przez ubezpieczyciela jest błędna, jednocześnie zostało skierowane powództwo do sądu. W swoim odwołania Kancelaria Prawna wskazała, że co prawda biegły w swojej opinii wskazał kilka możliwych wersji wypadku, ale wynikało to z faktu, że nie było żadnego świadka zdarzenia, a uczestnicy zginęli, jednak najprawdopodobniejszą wynikała z winy kierowcy.

Nadto Kancelaria Radcy Prawnego wskazała, że ubezpieczyciel pominął całkowicie w swoim stanowisku instytucję prokuratora i postanowienie o umorzeniu śledztwa, w którym wskazano, iż najprawdopodobniejszą przyczyną wypadku jest zachowanie kierowcy pojazdu, ze względu na fakt, że nie ma żadnych dowodów na zaistnienie innych okoliczności, dlatego śledztwo zostało umorzone z powodu śmierci sprawcy.

Po interwencji Kancelarii Prawnej zakład ubezpieczeń dokonał wypłaty części świadczeń na rzecz dzieci oraz rodziny zastępczej (brata i bratowej zmarłej). Wypłacone kwoty w ocenie Kancelarii sprawy zostały skierowane do Sądu Okręgowego w Warszawie. W chwili obecnej sprawa jest po wyroku w I instancji. Sąd zasądził na rzecz każdego dziecka łącznie 250 tysięcy złotych wraz z odsetkami po śmierci matki, żądania pozwu skierowane przez Kancelarię Radcy Prawnego to 300 tyś dla każdego dziecka. W sprawie Kancelaria, jak i zakład ubezpieczeń skierowali apelację. Po zakończeniu sprawy poinformujemy Państwa o ostatecznym rozstrzygnięciu.

© RADCA PRAWNY RADOSŁAW GĄSIOR