+48 607 786 564

ARTYKUŁY

WYPADEK SAMOCHODOWY Z UDZIAŁEM PIESZEGO – URAZY NEUROLOGICZNE

Wypadek samochodowy z udziałem pieszego – urazy neurologiczne. Maj 2009 r., Pani Beata wracając wieczorem z pracy, na co dzień wykonuje zawód sprzedawcy, w momencie kiedy przekraczała jezdnię, potrącił ją samochód osobowy. W wyniku zdarzenia poszkodowana doznała silnego urazu czaszkowo – mózgowego, ogniska stłuczenia mózgu w obrębie płatów czołowych i skroniowych prawych. Doznane obrażenia spowodowały realne zagrożeniem życia, wypełniając przesłanki art. 156 Kodeksu Karnego.

Poszkodowana przebywała przez okres miesiąca w Szpitalu Wojewódzkim, w tym czasie toczyło się postępowanie karne, które wskazało, że Pani Beata przekraczała jezdnię w miejscu do tego nie przeznaczonym. W sprawie powołano dwóch biegłych, którzy stwierdzili, że kierowca przekroczył dozwoloną prędkość o 15 km/h, jednak ze względu fakt, że to w ocenie śledczych poszkodowana nieprawidłowo przechodziła przez jezdnię sprawę umorzono, wskazując na brak znamion przestępstwa. Kierowcę został ukarany mandatem karnym za zbyt szybką jazdę w terenie zabudowanym. Pamiętajmy, że dozwolona prędkość to 50 km/h.

Sytuacja Pani Beaty w związku z umorzeniem postępowania uległa pogorszeniu, treść postanowienia wskazywała, że dochodzenie odszkodowania może być znacznie utrudniona o czym powiadomiła ja także jeden z przedstawicieli kancelarii odszkodowawczych. Poszkodowana nie dowierzała napotkanemu przedstawicielowi i postanowiła skontaktować się za pośrednictwem swojej przyjaciółki z Kancelarią Radcy Prawnego Radosław Gąsior w Kaliszu. Radca prawny stwierdził jednoznacznie, że postanowienie zawiera błędne tezy, które należy przedstawić w zażaleniu. Po podpisaniu umowy oraz pełnomocnictwa, prawnik sporządził zażalenie na postanowienie Prokuratury i skierował je do Sądu za pośrednictwem Prokuratury. W uzasadnieniu zażalenia radca prawny Kancelarii wskazał, że pokrzywdzona przechodziła prawidłowo przez jezdnię, zauważając, że w pobliżu nie było przejścia przeznaczonego dla pieszych (najbliższe przejście znajdowało się ponad 100 metrów od miejsca wypadku), nadto zostało wykazane, że obszar, w którym doszło do wypadku jest gęsto zabudowany przez domy jednorodzinne, co za tym idzie kierowca powinien zgodnie z Kodeksem Ruchu Drogowego zachować należytą ostrożność podasz jazdy i zastosować zasadę ograniczonego zaufania. Pokrzywdzona przechodziła przez jezdnię na prostym odcinku drogi, nie mogła zaskoczyć kierowcy, jednocześnie gdyby kierujący jechał z prawidłową prędkością do potrącenia by nie doszło.

Sąd po otrzymaniu zażalenia sporządzonego przez radcę prawnego Radosława Gąsiora, uchylił postanowienie Prokuratury i zwrócił do Prokuratury w celu uzupełnienia braków. W ostatecznym rozstrzygnięciu kierowca został uznany za winnego za powstałe zdarzenie.

W dalszej kolejności radca prawny zgłosił szkodę Pani Beaty do zakładu ubezpieczeń, w którym w dniu zdarzenia był ubezpieczony pojazd sprawcy. W trakcie toczącego się postępowania poszkodowana otrzymała należne zadośćuczynienie oraz zwrot wszelkich kosztów.

Należy pamiętać, żeby zawsze kontaktować się z radcą prawnym lub adwokatem, kiedy jesteśmy poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych, rolniczych, przy pracy. Należy uczynić to niezwłocznie, gdyż bardzo często przepisy określają konkretne terminy na podjęcie czynności procesowej.

© RADCA PRAWNY RADOSŁAW GĄSIOR