+48 607 786 564

ARTYKUŁY

WYPADEK KOMUNIKACYJNY - BRAK OBOWIĄZKOWEGO OC POJAZDU

Do Kancelarii Radcy Prawnego w Kaliszu zgłosiła się Pan Piotr, który spowodował wypadek komunikacyjny, na łuku drogi jechał zbyt szybko, na skutek czego wyjechał z jezdni i uderzył w drzewo. Sam został poszkodowany, jednak poważniejszych obrażeń ciała doznała pasażerka pojazdu, znajoma Pana Piotra.

Wizyta Pana Piotra miała związek z wezwaniem, jakie otrzymał z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, na kwotę 200 000,00 złotych. Roszczenie to było związane z faktem, że poszkodowana pasażerka zgłosiła roszczenia do UFG, w związku z faktem, iż Pan Piotr w dacie zdarzenia nie dysponował obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Był zszokowany wysokością kwoty, a także samymi konsekwencjami braku obowiązkowego ubezpieczenia OC. Niestety po krótkiej rozmowie kierowca został poinformowany przez radcę prawnego Kancelarii Prawnej, że jest w stanie mu pomóc ze względu na zasadność roszczenia.

Pan Piotr został poinformowany przez zespół Kancelarii Radcy prawnego, że Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przysługuje roszczenie zwrotne w przypadku braku obowiązkowego OC. Nadto należy także wskazać, że w sytuacji gdy pojazd sprawy wypadku jest ubezpieczony, zakładowi ubezpieczeń przysługuje zwrot (regres) gdy kierujący:

  • wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym charakterze,
  • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa,
  • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym z wyjątkiem stanu wyższej konieczności,
  • zbiegł z miejsca zdarzenia.
© RADCA PRAWNY RADOSŁAW GĄSIOR