Zapytaj prawnika

Zakażenie szpitalne – gronkowiec złocisty MRSA (łac. Staphylococcus aureus)

Aktualności » ZDARZENIA MEDYCZNE » Zakażenie szpitalne – gronkowiec złocisty MRSA (łac. Staphylococcus aureus)

Z Zespołem Kancelarii Radcy Prawnego skontaktował się Pan Sławomir, który został zakażony gronkowcem złocistym podczas hospitalizacji w jednym ze szpitali w województwie łódzkim. Od dnia 18 maja 2015 roku pacjent przebywał w szpitalu z powodu całkowitego uszkodzenia ścięgna Achillesa prawego przy przyczepie do guza piętowego. W trakcie hospitalizacji poszkodowany został poddany zabiegowi szycia ścięgna Achillesa prawego ze stabilizacją do guza piętowego przy użyciu 2 nici niewchłanialnych. Całość została zabezpieczona opatrunkiem gipsowym. Poszkodowany zakończył leczenie szpitalne w dniu 26 maja 2015 roku.

W dniu 10 lipca 2015 roku pacjent ponownie został skierowany do szpitala gdzie przebywał do 22 lipca 2015 roku. W trakcie wskazanej hospitalizacji został poddany zabiegowi oczyszczenia rany, implantacji gąbki gent. Pacjent opuścił szpital w dniu 22 lipca 2015 roku z zaleceniem kontynuowania leczenia w Poradni Ortopedycznej. W trakcie pobytu w szpitalu wykonanie badanie wymazu z rany, na podstawie którego stwierdzono u pacjenta wystąpienie gronkowiec złocisty oporny na metycylinę, MRSA (łac. Staphylococcus aureus).

W związku z wystąpieniem zakażenia rana powstała po zabiegu nie goi się do chwili obecnej. Stopa poszkodowanego pacjenta znajduje się w stanie ciągłego rozkładu, doszło do obszernej martwicy. W dniu 31 sierpnia 2015 roku poszkodowany został ponownie hospitalizowany w Szpitalu, gdzie został poddany zabiegowi oczyszczenia owrzodzenia, wycięcia martwej tkanki.

W ocenie zespołu Kancelarii prawnej, a także biegłych współpracujących z Kancelarią bezspornie do zakażenia doszło na terenie wskazanej placówki medycznej, potwierdza to min. okres wykrycia zakażenia, jak i rodzaj zakażenia. Gronkowiec złocisty oporny na metycylinę MRSA występuje przede wszystkim w placówkach medycznych.

Spośród wszystkich gronkowców najbardziej chorobotwórczy dla człowieka jest gronkowiec złocisty, który odpowiedzialny jest za zakażenia szpitalne i pozaszpitalne. Bezobjawowe nosicielstwo jest szczególnie częste wśród personelu szpitali i często wykrywa się je na przedmiotach szpitalnych używanych często bez wyjaławiania.

Zakażenie szpitalne definiuje się jako takie, które nie występowało ani nie znajdowało się w okresie wylęgania wówczas, gdy chory był przyjmowany do szpitala i może ujawnić w czasie hospitalizacji, jak i po wypisaniu chorego do domu. Większość zakażeń szpitalnych spowodowana jest przez formy wegetatywne bakterii. Umownie przyjęto, że ujawniają się one po 48-72 godzinach od wniknięcia do organizmu. Najczęściej zakażenia szpitalne występują na Oddziałach Intensywnej Terapii i Oddziałach Zabiegowych. Na zakażenia narażeni są zwłaszcza chorzy z cukrzycą, z urazami wielonarządowymi, leczeni glikokortykosterydami, zakażeni HIV itp. Jednymi z najczęstszych czynników etiologicznych zakażeń szpitalnych są: gronkowce złociste oporne na metycylinę (methicillin-resistant Staphylococcus aureus MRSA, paciorkowce ropotwórcze, pałeczki ropy błękitnej, Acinetobacter, Salmonella itp.). Lista bakterii odpowiedzialnych za zakażenia szpitalne stale wzrasta. W zakażeniach chirurgicznych (rany, zabiegi) dominują ziarniaki Gram-dodatnie, przede wszystkim gronkowce, częściej MRSA, rzadziej MRCNS (methicillin resistant coagulase negative Staphylococcus). Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Gąsior specjalizuje się w prowadzeniu spraw zakażeń szpitalnych.

Kancelaria Prawna udziela pomocy prawnej przed sądami powszechnymi na terenie całego kraju. Zespół Kancelarii Radcy Prawnego walczy w imieniu swoich klientów zawsze do końca! W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kancelarią Radcy Prawnego w Kaliszu lub Wrocławiu!