Zapytaj prawnika

Windykacja

Podmioty gospodarcze » Windykacja

Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Gąsior przeprowadza kompleksowo działania windykacyjne na etapach:

POSTĘPOWANIA POLUBOWNEGO

Postępowanie na etapie polubownym polega na prowadzeniu negocjacji z dłużnikiem mających na celu jak najszybszą zapłatę zadłużenia. Czynności podejmowane na tym etapie to:

 • kontakty korespondencyjne (zawiadomienie, ponaglenia, wezwania, harmonogramy spłaty);
 • kontakt i negocjacje telefoniczne;
 • kontakt i negocjacje w siedzibie Kancelarii,

W sytuacji braku kontaktu z dłużnikiem lub niedotrzymywania uzgodnionych terminów spłaty zobowiązania uniemożliwiające odzyskanie wierzytelności na drodze polubownej sprawa zostaje skierowana do sądu.

POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

W przypadku braku możliwości odzyskania należności na drodze polubownych negocjacji przedsądowych Kancelaria przeprowadzi postępowanie sądowe w celu uzyskania nakazu zapłaty lub wyroku.

W celu podjęcia działań na etapie postępowania sądowego niezbędne jest:

 • wniesienie na konto Kancelarii wpisu sądowego oraz zryczałtowanej opłaty na pokrycie opłat skarbowych, sądowych, pocztowych oraz administracyjnych niezbędnych do właściwego przygotowania i wniesienia pozwu do sądu;
 • dostarczenie do Kancelarii dokumentów niezbędnych do sporządzenia pisma procesowego.

Czynności podejmowane przez Kancelarię etapie postępowania sądowego:

 • skompletowanie dokumentacji i danych dłużnika niezbędnej do sporządzenia pisma procesowego (pozwu);
 • sporządzenie pisma procesowego (pozwu);
 • skierowanie do sądu pisma procesowego (pozwu) wraz z załączoną dokumentacją;
 • monitorowanie postępowania sądowego;
 • uzyskanie klauzuli wykonalności po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego.

Zapewniamy naszym Klientom reprezentacje radcy prawnego lub adwokata w sądach.

POSTĘPOWANIA PRZEDEGZEKUCYJNEGO

Postępowanie przedegzekucyjne rozpoczyna się od uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty lub wyroku i polega na:

 • prowadzeniu negocjacji z dłużnikiem w oparciu o prawomocne orzeczenie sądowe;
 • kontrolowaniu spłat należności przez dłużnika;
 • kontakcie z komornikiem, do którego będzie kierowana ewentualna sprawa do egzekucji komorniczej w przypadku braku spłaty wierzytelności przez dłużnika. Kancelaria sprawdza min. czy komornik prowadzi już inne sprawy wobec dłużnika, jakimi informacjami dysponuje na temat dłużnika;
 • dopilnowaniu otrzymania z sądu orzeczenia z klauzulą wykonalności;
 • sporządzeniu wniosku egzekucyjnego i przesłanie go do komornika.

Postępowanie przedegzekucyjne ulega zakończeniu z chwilą:

 • zapłaty całości zobowiązania przez dłużnika;
 • przekazania sprawy do komornika.

EGZEKUCJA KOMORNICZA

Egzekucji komorniczej rozpoczyna się po przekazaniu komornikowi wniosku egzekucyjnego wraz tytułem wykonawczym i obejmuje następujące działania:

 • monitorowanie działań komorniczych;
 • prowadzenie korespondencji z komornikiem;
 • udzielanie wierzycielowi informacji o stanie postępowania egzekucyjnego.

Postępowanie komornicze kończy się w przypadku:

 • odzyskania całych należności wraz z odsetkami i kosztami postępowania;
 • otrzymania od komornika postanowienia o bezskutecznej egzekucji.

W celu zwiększenia szansy na skuteczną egzekucję komorniczą proponujemy zlecenie Kancelarii prawnej nadzorowania postępowania komorniczego. Zapraszamy do biur Kancelarii Radcy Prawnego w Kaliszu i Wrocławiu.