Zapytaj prawnika

Szkody na mieniu

  • 250x250_samochod.jpg

    Szkody rzeczowe

    Szkoda rzeczowa powstaje wówczas gdy dochodzi do uszkodzenia, utraty lub zniszczenia posiadanych przez nas dóbr materialnych, przede wszystkim pojazdu. Osoby poszkodowane, które występują o odszkodowanie korzystając z tzw. OC sprawcy szkody tj. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, najczęściej zgłaszają szkody rzeczowe polegające...

  • 250x250_dom.jpg

    Szkody majątkowe

    Często osoby poszkodowane skazane są w przypadku szkód majątkowych na kosztorysy i wyliczenia sporządzone przez pracowników ubezpieczycieli lub osoby działające na ich zlecenie. Chodzi tutaj przede wszystkim...