Zapytaj prawnika

Szkody medyczne

Szkody medyczne (inaczej: błędy medyczne, błędy lekarski, błędy w sztuce lekarskiej) to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie pracownika służby zdrowia, w tym przede wszystkim lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta. Innego rodzaju szkodami medycznymi są zakażenia szpitalne takie jak zakażenie Wirusowym Zapaleniem Wątroby typu B, C, gronkowcami różnego szczepu, HIV i innymi.

Kancelaria Radcy Prawnego Radosława Gąsiora specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań od placówek medycznych i personelu medycznego, którego działanie lub zaniechanie doprowadziło do śmierci lub rozstroju zdrowia pacjenta na skutek błędu medycznego lub zakażenia. Każdy przypadek jest analizowany pod kątem naruszenia procedur medycznych oraz prawidłowości procesu leczenia. Kancelaria współpracuje z lekarzami różniej specjalizacji, którzy na wniosek Kancelarii analizują sprawy Klientów. Prawnicy Kancelarii Radcy Prawnego specjalizują się w repreznetowaniu poszkodowanych pacjentów i ich rodzin przed sądami powszechnymi, a także Wojewódzką Komisją Ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Gąsior udziela pomocy prawnej przed Komisjami Wojewódzkimi ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz Sądami na terenie całego kraju. Zespół Kancelarii Prawnej walczy w imieniu swoich klientów zawsze do końca! W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kancelarią Prawną w Kaliszu i Wrocławiu lub telefonicznie!

 • Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

  Kancelaria Radcy Prawnego Radosława Gąsiora reprezentuje poszkodowanych pacjentów i ich rodziny przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, a także pomaga przygotować stosowny wniosek oraz niezbędną dokumentację.

   

 • bledy_medyczne_150.jpg

  Błędy medyczne

  Błędy medyczne, zwane inaczej błędami lekarskimi, definiowane są wielorako. Nie istnieje powszechnie uznana jedna wersja definicji ani w medycynie, ani w prawie. Jedną z popularniejszych definicji  jest definicja prof. nadzw. dr hab. Agnieszki Liszewskiej, zgodnie z którą: „błąd w sztuce medycznej oznacza naruszenie przez lekarza (świadomego tego, że podejmuje czynność medyczną) obowiązujących go w konkretnym wypadku, wypracowanych na gruncie nauki i praktyki reguł postępowania zawodowego wobec dóbr prawnych w postaci życia i zdrowia człowieka, które na gruncie prawa stanowi podstawę dla stwierdzenia naruszenia obowiązku ostrożności”.

 • zakazenia_medyczne_150.jpg

  Zakażenia szpitalne

  Zakażenie szpitalne – zakażenie występujące w związku z udzieleniem świadczeń w placówkach medycznych, w sytuacji gdy choroba w okresie udzielania świadczeń nie była na etapie wylęgania (np. zakażenia bakteryjne) lub gdy choroba wystąpiła po udzieleniu świadczeń w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres wylęgania tej choroby (np. WZW typu B, WZW typu C). Zakażenie uznaje się za szpitalne, jeśli wystąpiło w okresie 48 - 72 godzin od udzielenia świadczenia zdrowotnego. W przypadku zakażenia o długim okresie wylęgania (WZW typu B, WZW typu C, HIV, gruźlica) przyjmuje się okres od dwóch tygodni do wielu lat. Najlepszym tego przykładem jest WZW (Wirusowe Zapalenie Wątroby), którego okres wylęgania wacha się od 5 do nawet 30 lat.

  Zakażenie szpitalne dotyczą zarówno pacjentów jak i personelu medycznego (wówczas mamy do czynienia z chorobą zawodową). Może wystąpić zarówno w szpitalu, jak i w innej placówce opieki zdrowotnej.